Aviso Importante

Todos os programas, datas e intérpretes dos concertos organizados polo Centro Nacional de Difusión Musical son susceptibles de modificación. En caso de cancelación dalgún dos concertos programados, devolverase aos subscritores a parte proporcional do prezo do aboamento adquirido e ao público en xeral o importe do prezo da localidade. A devolución farase efectiva 7 días despois da cancelación do concerto no lugar onde foi adquirida a localidade. A suspensión dun concerto, non así o seu aprazamento, será a única causa admitida para a devolución do importe das localidades. Recoméndase conservar con coidado as localidades, pois non será posible a súa reposición en caso de perda, deterioración ou destrución. Non se atenderá ningunha reclamación unha vez retiradas as localidades de despacho.


CNDM

Centro Nacional de Difusión Musical
C/ PRINCIPE DE VERGARA, 146 - 28002 Madrid
91 337 02 34