Avís Important

Tots els programes, dates i intèrprets dels concerts organitzats pel Centre Nacional de Difusió Musical són susceptibles de modificació. En cas de cancel·lació d'algun dels concerts programats, es retornarà als abonats la part proporcional del preu de l'abonament adquirit i al públic en general l'import del preu de la localitat. La devolució es farà efectiva 7 dies després de la cancel·lació del concert en el lloc on va ser adquirida la localitat. La suspensió d'un concert, no així el seu ajornament, serà l'única causa admesa per a la devolució de l'import de les localitats. Es recomana conservar amb cura les localitats, doncs no serà possible la seva reposició en cas de pèrdua, deterioració o destrucció. No s'atendrà cap reclamació una vegada retirades les localitats de taquilla.


CNDM

Centro Nacional de Difusión Musical
C/ PRINCIPE DE VERGARA, 146 - 28002 Madrid
91 337 02 34