Centro Nacional de Difusión Musical

Ministro de Cultura e Deporte
José Manuel Rodríguez Uribes
 
Subsecretaría de Cultura e Deporte
Andrea Gavela Llopis
 
Directora Xeral do Instituto Nacional de Artes Escénicas e Música (INAEM)
Amaya de Miguel
 
Secretario Xeral
José María Castillo López
 
Subdirector Xeral de Teatro
Fernando Cerón Sánchez Puelles
 
Subdirector Xeral de Música e Danza
Antonio Garde
 
Subdirectora Xeral de Persoal
Carmen González Través
 
Subdirectora Xeral Económico-Administrativo
María José Soto Araneta

CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL (CNDM)

Director
Francisco Lorenzo Fraile de Manterola

Xerente
Lucía Ongil García 

Subdirectora
Maider Múgica Mancho

Asistente de Xestión

Directora de Produción
Celia Lumbreras Díaz

Director/a de Comunicacións
Gema Parra Píriz 
Pablo Menacho de Despujol

Directora de Publicacións
Alba Ramírez Roeznillo

Asistente de Comunicación e Produción
Isabel Imaz Vargas

Asistentes de Produción
Pedro Barberán Solar
José Luis Sáez Sánchez

Relacións Institucionais
Juan Manuel Ruiz García

Relacións Externas 
Camino del Campo Bécares

Administración
Olga Tena Alagón
Patricia Gallego Gómez
Carlos Castañón Tomé
Francisco Franco Molinillo

 

O Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), unidade do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), recolleu as actividades que antes englobaban o Centro para a Difusión da Música Contemporánea (CDMC), o Centro Nacional das Músicas Históricas de León e a programación propia do Auditorio Nacional de Música, configurando unha proposta xeral que desenvolve e amplía eses límites sonoros.

Entre os seus labores fundamentais están o fomentar e difundir a música contemporánea española; recuperar, poñer en valor e difundir as músicas históricas, en calquera dos seus estilos, así como atender a outros repertorios non habituais da música clásica e da tradición popular culta, que requira este apoio específico para o seu axeitado coñecemento e difusión.

 


CNDM

Centro Nacional de Difusión Musical
C/ PRINCIPE DE VERGARA, 146 - 28002 Madrid
91 337 02 34/40